• darkblurbg
    Welkom bij Vereniging Kiemdorp

Visie

Wij willen in stappen komen tot een andere vorm van samen leven en samen wonen. Hierbij is het gezamenlijk wonen een materiële stimulans om ons primaire doel, de vorming van een....

Lees meer

Wonen

Kiemdorp is verbonden met het volledige leven, van geboorte tot sterven. Elke leeftijdsgroep behoort dan ook in het dorp woonachtig te (kunnen) zijn. Er is een geboortehuis en een sterfhuis.

Lees meer

Leven

Iedere Kiembewoner komt in Kiemdorp wonen omdat hij met hart en ziel het doel en de zin van Kiemdorp onderschrijft en kansen ziet voor zijn eigen persoonlijke groei.

Lees meer

We weten dat het anders kan, omdat wij anders willen:

  • Verbonden in respectvolle en liefdevolle onafhankelijkheid.
  • Anders georganiseerd en gefinancierd, coöperatief.
  • Ecologisch en duurzaam, in samenspraak met de natuur.

Vanuit verantwoordelijkheid voor onszelf, elkaar en de samenleving

We willen een bijdrage leveren aan de samenleving door een woonplaats te maken voor mensen, die de stap willen zetten naar een samenleving waar de omstandigheden om ons verder te ontwikkelen zo gunstig en vruchtbaar mogelijk zijn. Dit proces heeft kans van slagen als we ons met elkaar verbinden op dit pad.

Kiemdorp is een nieuw initiatief. Een dorp waar mensen wonen, werken, elkaar ontmoeten en zorg dragen voor elkaar. Een plaats waar een welkom is voor een ieder die  creatief mee wil bouwen aan een samenleving die het welzijn borgt voor elkaar en de aarde.