• darkblurbg

Iedere Kiembewoner komt in Kiemdorp wonen omdat hij met hart en ziel het doel en de zin van Kiemdorp onderschrijft en kansen ziet voor zijn eigen persoonlijke groei. We willen geen regels, maar bieden wel een structuur aan, die het gezamenlijk leven op een organische manier ondersteunt en stimuleert.

Kiemdorp kan alleen functioneren als iedereen zijn kwaliteiten inzet voor de ontwikkeling van  en het leven in Kiemdorp. De persoonlijke keuzes die iedereen maakt in zijn of haar eigen leven en de eigen ontwikkeling zijn altijd uitgangspunt in de wetenschap dat iedere Kiembewoner het doel en de zingeving van Kiemdorp ondersteunt. Het idee van Kiemdorp gaat iedereen ter harte. Het leven in Kiemdorp vraagt wel een evenwicht tussen geven en ontvangen door het maken van afspraken over de inbreng van ieders tijd, expertise en energie voor Kiemdorp, ieder naar vermogen.

We zijn vrij om ons leven te leiden, mits we anderen niet onnodig belemmeren hun leven te leven of hun belangen onnodig schaden. Een moreel leven betekent dat we weliswaar onze eigen keuzes maken, maar tegelijkertijd anderen zo veel mogelijk de ruimte geven hun eigen keuzes te maken.

Onze huidige samenleving is een masculiene samenleving waarin veelal onbewust en ongemerkt masculiene waarden richtsnoer zijn in het handelen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Balans in deze twee waarden is essentieel en kan alleen bereikt worden in een respectvolle dialoog van zelfbewuste mensen. Daarom leggen wij ons toe op een gelijkwaardige plaats van de masculiene en feminiene waarden, hetgeen een nadrukkelijke persoonlijke ontwikkeling van ons allen omvat en een groeiend bewustzijn van de gegroeide, geërfde en geleerde waarden en overtuigingen in ons leven.

Uitgangspunt is een democratische gemeenschap, waarin het principe van een mens, een stem geldt zonder aanziens des persoons. Dit betekent ook dat we respect en waardering hebben voor de standpunten van minderheden. We nemen de ruimte om een bij onze uitgangspunten passende bestuursvorm vorm te geven en uit te werken.