• darkblurbg

Wij willen in stappen komen tot een andere vorm van samen leven en samen wonen. Hierbij is het gezamenlijk wonen een materiële stimulans om ons primaire doel, de vorming van een gemeenschap, tot stand te brengen. Wij zoeken mensen die deze uitgangspunten herkennen en met ons vorm willen geven aan dit verlangen.

Het gaat om het tot stand brengen van leefgemeenschappen waar mensen wonen, werken en samenleven in verbondenheid met elkaar met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leven. Gelijkwaardigheid met respect voor ieders eigen waarde, onafhankelijk van opleiding, afkomst of levensvisie, is ons uitgangspunt. Ieders kwaliteit is onmisbaar en draagt bij aan de kwaliteit van het geheel. Beslissingen worden genomen op basis van onderlinge uitwisseling en niet op basis van individuele overtuiging. Gelijkwaardige communicatie wordt aangeleerd en gehanteerd, waarin liefde, respect, zorg voor elkaar en ruimte om te zijn wie je werkelijk bent centraal staat. We hebben aandacht voor jouw specifieke bijdrage in het geheel.

Wij streven, naar analogie met de natuur en afhankelijk van de omvang van de woongemeenschappen, naar een realistisch niveau van zelfvoorziening in evenwicht met de natuurlijke kringloop. Wat wij nemen, geven we in gelijke mate terug. Geen roofbouw of monocultuur, maar eerlijke, zuivere organische, producten met een hoge voedingswaarde.

De sociale structuren zijn flexibel evenals woon- en werkvoorzieningen. Voor ieder is voldoende ruimte voor een eigen plek al of niet in gezinsverband. Er is verantwoordelijkheid voor elkaar van geboorte tot dood.