• darkblurbg

Kiemdorp is verbonden met het volledige leven, van geboorte tot sterven. Elke leeftijdsgroep behoort dan ook in het dorp woonachtig te (kunnen) zijn. Er is een geboortehuis en een sterfhuis. Niet alleen is elke leeftijdsgroep welkom, ook voor iedereen ongeacht inkomen, status, ras, gezindheid is er plaats.

Het uiteindelijke perspectief is een dorp van maximaal 500 woningen waar dan meer dan 1000 mensen kunnen wonen, leven en werken. De grootte wordt bepaald door het benodigde draagvlak voor de gewenste voorzieningen die onze nieuwe manier van leven moet ondersteunen. We beginnen klein en gaan uit van een organische ontwikkeling.

Onze wereld vraagt een duurzame benadering, waarin aandacht voor het zorgvuldig gebruik van recyclebare grondstoffen, gebruik van schone energie en zorgvuldig omgaan met ons milieu, waarbij we het uitgangspunt delen dat we latere generaties alleen positieve gevolgen van onze manier van leven willen meegeven. Daarom willen we niet alleen een CO²-neutrale opzet, maar ook dat alle te gebruiken materialen energieneutraal en recyclebaar zijn. We maken optimaal gebruik van de aarde, zon, regen en wind, zowel voor onze eigen voedselproductie als voor onze energievoorziening. We willen graag een eigen afvalwaterzuivering, wat alleen mogelijk is als het afvalwater schoon is van bestrijdingsmiddelen, gifstoffen en medicijnrestanten. We verwerken ons organisch afval zelf.

Het dorp is een weerspiegeling van een levenscyclus: van geboorte tot dood en alles daartussen. Aan het begin en het einde van de levenscyclus is bescherming nodig en deze wordt  in het hart van het dorp geboden zowel in de vorm als in het aanbod. Vanuit dit punt kan de wijk ontstaan, voeding zowel voor het lichaam als de geest omvatten deze plek, dus een restaurant, levensmiddelenwinkel, meditatieruimte, bibliotheek, kinderopvang, gemeenschapshuis en een medisch cluster zijn vertegenwoordigd in het hart van het dorp, zoveel mogelijk onder een dak, met een functionele buitenruimte. De gewenste en benodigde omvang en capaciteit van dit verdichte centrum bepaalt in feite de grootte van het dorp.

Uitgangspunt in het stedenbouwkundig ontwerp is de ‘zeester’: in het verdichte hart de gemeenschappelijke voorzieningen met appartementen, een netwerk van infrastructuur langs de Kiemarmen van de ‘zeester’ en Kiemclusters van ongeveer 12 woningen. De verdichting in de kern lost langzaam op naarmate de bebouwing zich vanuit de kern naar de buitenzijde beweegt en het contact met de natuur en het landschap wordt groter. Het dorp is gelegen in een gebied met landbouw, natuur en recreatie, zodat de woningen in de Kiemclusters worden omringd door open landschap.

De Kiemwoningen zijn modulair opgebouwd en bestaan uit een aantal ontwerpmodules. De gedachte hierachter is dat op deze wijze een grote flexibiliteit kan worden bereikt, een gestandaardiseerd en dus goedkoop productieproces mogelijk is en ook een grote variatie in bouwen mogelijk is. Uiteraard zijn andere bouwvormen mogelijk, maar ook die moeten voldoen aan de uitgangspunten voor het bouwen in Kiemdorp. We willen het gestandaardiseerd bouwen zo aantrekkelijk maken dat iedereen hiervoor zo veel mogelijk kiest om redenen van ontwerpgemak, bouwsnelheid, kwaliteit en prijs. Het bouwsysteem moet dus aan hoge eisen voldoen.